Verwerking en beveiliging van persoonsgegevens

Wanneer u een boeking maakt om bij ons verblijven, heeft V.O.F. d’Oude Herbergh bepaalde gegevens van u nodig. Ook in andere gevallen, zoals bij informatieaanvragen en het bezoeken van onze websites, verwerken wij gegevens. Hieronder staat meer uitgebreid beschreven welke gegevens wij kunnen verwerken en wat wij daar mee doen.

Wat willen wij van u weten?

 • Voor en achternaam
  Om u in onze verdere communicatie persoonlijk te kunnen aanspreken, gebruiken we graag uw persoonlijke gegevens. Deze zijn vanzelfsprekend ook nodig om uw boeking te kunnen registreren.
 • Telefoonnummer
  Het kan zijn dat wij contact met u moeten opnemen over uw boeking.
 • E-mailadres
  U krijgt een e-mail over uw reservering, factuur en boekingen die u hebt gemaakt.
 • Adres
  De meeste boekingsgegevens sturen wij u per e-mail op. Maar indien gewenst sturen wij bepaalde informatie naar uw (t)huisadres toe.
 • IP-adres
  Op internet kijken we mogelijk naar uw IP-adres.

Contact, inzage, wijzigen of verwijderen gegevens en klachten
Op verzoek zullen wij u aangeven of wij persoonsgegevens van u verwerken. Verder kunt u deze gegevens onder omstandigheden opvragen, verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen, bijvoorbeeld als deze feitelijk onjuist zijn.

Via Contact kunt u contact met ons opnemen.

Mocht u een klacht hebben ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u zich ook richten tot de relevante overheidsautoriteit (Autoriteit Persoonsgegevens).

Vordering gegevens
Onder omstandigheden zijn we gehouden om persoonsgegevens door te geven aan relevante instanties. In verband met (internationale) sanctiewetgeving kan het onder omstandigheden ook voorkomen dat wij uw gegevens delen met bijvoorbeeld financiële instellingen.

Bewaartermijnen
We zullen uw persoonsgegevens bewaren zo lang dat redelijkerwijs nodig is voor de doeleinden zoals beschreven in dit document. Op basis van onder meer wetgeving kan het echter nodig zijn dat wij gegevens langer bewaren.

Grondslagen
Op basis van wetgeving moeten wij aangeven welke zogenaamde grondslagen gebruikt worden bij de verwerking van uw persoonsgegevens. Daarbij wordt hoofdzakelijk gekeken naar de verwerking van gegevens op basis van 1) een overeenkomst, 2) in verband met een gerechtvaardigd belang van V.O.F. d’Oude Herbergh, 3) een gegeven toestemming en 4) in verband met een wettelijke plicht.

Uw gegevens gebruiken wij hoofdzakelijk in verband met uw boeking en dus op basis van een overeenkomst met u. Uw boeking wordt geregistreerd en wij doen er verder alles aan om uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. Aanvullende contactmomenten, zoals reviews, marketingactiviteiten en het registreren en analyseren van uw handelingen geschiedt in verband met een gerechtvaardigd belang van V.O.F. d’Oude Herbergh.

Beveiliging gegevens
Wij maken voor de beveiliging van door ons verwerkte persoonsgegevens gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Wijzigingen
V.O.F. d’Oude Herbergh behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. Check daarom regelmatig het Privacy Statement voor een update.