algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden huur vakantieappartementen en huizen bij d’Oude Herbergh, Terherne

Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn bindend. Zowel voor d’Oude Herbergh, hierna de verhuurder genoemd, als voor degene die een huurovereenkomst bij d’Oude Herbergh afsluit, hierna de huurder genoemd.

Prijzen Prijzen zoals vastgelegd in de huurovereenkomst zijn, onder voorbehoud van vergissingen, bindend.

Bevestiging van uw boeking en betaling Na uw boeking sturen wij u binnen een week een factuur en onze algemene voorwaarden toe. Boekt u langer dan twee weken vooruit dan wordt u verzocht een voorschot van 50% van de factuur te betalen. De restbetaling dient 2 weken voor aanvang van de huurperiode voldaan te worden.  Bij boeking binnen twee weken voor aanvang van uw huurperiode, dient de factuur  per ommegaande, uiterlijk binnen één week na ontvangst betaald te worden.

Annulering Bij annulering korter dan twee maanden vóór de verhuurdatum wordt 50% van het huurbedrag in rekening gebracht. Bij annulering korter dan 1 maand vóór de verhuurdatum wordt 75% van het huurbedrag in rekening gebracht. Bij annulering binnen twee weken voor de verhuurdatum is men het volledige huurbedrag verschuldigd.  Wij raden u daarom aan een annuleringsverzekering af te sluiten.  Wij hebben goede ervaringen met www.allianz-assistance.nl .

Wisseldag Voor weekverhuur is de aankomst- en vertrekdag vrijdag of maandag. De huurder kan de woning vanaf 16:00 uur betrekken. Voor midweekverhuur is de aankomstdag maandag en de vertrekdag vrijdag. Voor weekendverhuur is de aankomstdag vrijdag en de vertrekdag maandag.  De huurder dient de woning op de vertrekdag vóór 10:00 uur te verlaten. De sleutel dient uiterlijk om 10:00 uur ingeleverd te worden bij de receptie. Met Pasen, Hemelvaart en Pinksteren gelden afwijkende aankomst- en vertrekdagen.

Linnengoed: Keukentextiel wordt gratis ter beschikking gesteld. Een Handdoeken pakket kan gehuurd worden voor €8 per persoon. Het bestaat uit een handdoek en een badlaken per set. Een Lakenpakket kost €10 per persoon. Dit bestaat uit 1 eenpersoons dekbedovertrek, onderlaken en kussensloop. Bij opgemaakte bedden kost het lakenpakket €15 per persoon. Wanneer er langer dan een week gehuurd is, vindt vrijdags op afspraak wissel van linnengoed, handdoeken en keukentextiel plaats.

Eindschoonmaak De eindschoonmaak is verplicht en niet bij de huurprijs inbegrepen. U dient het appartement opgeruimd en ‘bezemschoon’ op te leveren (vaat schoon in de vaatwasser of opgeruimd in de kast; meubels op hun oorspronkelijke plaats en afvalbakken leeg).

Bewoning en bezoek Het is niet toegestaan meer personen in de woning te laten overnachten dan waarvoor het huisje is ingericht. Kinderen tellen voor het vaststellen van het bewonersaantal als vol persoon. Een kind dat gebruik maakt van het kinderbed, wordt niet meegeteld in het aantal aanwezige personen. Hiervoor moet u zelf bedlinnen en dekens of een dekbedje meenemen. Voor bezoek, bijeenkomsten en vieringen geldt dat bezoek overdag en in de avond niet mag leiden tot meer dan een dubbele bezetting. Vanzelfsprekend mag er geen overlast optreden voor omwonenden. Dit laatste geldt ook voor het gebruik van radio of TV. Het opzetten van tenten bij de huizen en appartementen is niet toegestaan.

Parkeren. Wanneer er meer dan het toegestane aantal auto’s (2 per vakantiewoning) op het erf van de Oude Herbergh moeten parkeren, dient dit vooraf met de eigenaar besproken te worden.

Roken Er mag niet gerookt worden in de appartementen en huisjes.

Huisdieren zijn welkom, maar moeten van te voren aangemeld worden bij het huren van de woning. Ze dienen aangelijnd te blijven en niet andere gasten van de Oude Herbergh tot last te zijn.  Het is verboden de dieren in de tuinen van de Oude Herbergh uit te laten of hun behoefte te laten doen.

Huisvuil Restafval kan gedeponeerd worden in de grijze container. Groenafval in de groene containers. Papier en glas en overig afval wordt alsnog gescheiden door de afvalinzamelaar, nadat het in de speciale toeristencontainer is gedeponeerd.

Diversen In vaatwastabletten en wasmiddel voor resp. vaatwasmachine en wasmachine dient de huurder zelf te voorzien. Bij aankomst liggen er 2 vuilniszakken en 2 toiletrollen per huisje klaar.

Aansprakelijkheid De Huurder is aansprakelijk voor door hemzelf en diens gasten veroorzaakte schade en overlast. De verhuurder is niet aansprakelijk voor: - schade of letsel ontstaan als gevolg van het verblijf in de terreinen of door het gebruik van de in de terreinen aanwezige faciliteiten; - schadeclaims voortvloeiende uit overlast veroorzaakt door derden; - onklaar raken of buiten gebruik zijn van faciliteiten of voorzieningen. Een en ander onverminderd het in de wet bepaalde. De huurder c.q. de hoofdbewoner is hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen, die uit de reservering en het verblijf voortvloeien, zowel van hemzelf, van alle aangemelde personen, als van gasten.

Achtergebleven voorwerpen Achtergebleven voorwerpen kunt u in overleg met de verhuurder afhalen op het daarvoor afgesproken adres.

Vragen en opmerkingen Heeft u tijdens uw verblijf een vraag en/of opmerking, dan kunt u zich wenden tot de verhuurder op Utbuorren 15 te Terherne. Deze zal dan zo mogelijk voor een passende oplossing zorgen.

Een prettig verblijf gewenst!

Algemene voorwaarden huur accommodatie bij de Oude Herbergh.pdf